Omvårdnadens grunder - Bookify - Vi prisjämför böcker
Sökresultat för: Omvårdnadens grunder
Visar Resultat (1-13)
Sortera Efter:
 1. Omvårdnadens grunder - paket : (bok + digital produkt) (Flexband)

  av

  Omvårdnadens grunder

  ISBN: 9789144103044 - UTGIVEN: 2014-08-22

  Omvårdnadens grunder är uppdaterad med nya kapitel isamtliga delar för att ännu bättre kunna möta kraven i framtidens vård. Aktuell lagstiftning, ny forskning och andra förändringar inom hälso- och sjukvården är också inarbetade i [...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 2. Omvårdnadens grunder (Danskt band)

  av

  Pia Andersson, Margareta Asp, Mariette Bengtsson, Ingrid Bergh, Eva Carlsson, Vera Dahlqvist, David Edvardsson, Inger Ekman

  ISBN: 9789144048765 - UTGIVEN: 200911

  Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv. I boken har ett 30-tal svenska omvårdnads - forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen och [...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 3. Omvårdnadens grunder : perspektiv och förhållningssätt (Danskt band)

  av

  Magdalena Andersson, Christina Baggens, Eva Benzein, Carina Elgán, Azita Emami, Karin Enskär, Bengt Fridlund, Marie Golsäter

  ISBN: 9789144049069 - UTGIVEN: 200911

  Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet. Ett antagande är att omvårdnad inte entydigt kan definieras, me[...]

  Jämför priser
  från 455.00 kr
 4. Omvårdnadens grunder : ansvar och utveckling (Danskt band)

  av

  Catrin Björvell, Kerstin Blomqvist, Christina Carlsson, Anna Dunér, Anneli Eriksson, Jan Florin, Stina Fransson Sellgren, Ewa Idvall

  ISBN: 9789144049076 - UTGIVEN: 200910

  Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling syftar till att belysa omvårdnadens roll i ett förändrings- och samhällsperspektiv, sjuksköterskans ansvar, liksom viktiga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvården. Boken ger en bild av det aktuella kunskapsläget och utmaningar [...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 5. Omvårdnadens grunder - paket (Häftad)

  ISBN: 9789144056951 - UTGIVEN: 200911

  Skräddarsytt för svenska förhållanden

  Författarna som medverkar i Omvårdnadens grunder är disputerade sjuksköterskor eller omvårdnadsforskare med djupa insikter inom sina respektive vetenskapliga discipliner. Tillsammans skildrar de ett stort antal aspekter av sjuksköterskans an[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 6. Omvårdnadens grunder : en specialutgåva för sjuksköterskor (Danskt band)

  ISBN: 9789144060583 - UTGIVEN: 201002

  Denna bok är ett urval av kapitel som publicerades under hösten 2009 i verket Omvårdnadens grunder. För studenter i sjuksköterskeutbildningen har verket Omvårdnadens grunder getts ut i tre delar som sammanfattar stora delar av det nuvarande kunskapsläget inom omvårdnad. Alla kapitel är base[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 7. Omvårdnadens grunder : Perspektiv och förhållningssätt (Danskt band)

  av

  Febe Friberg, Joakim Öhlén

  ISBN: 9789144083537 - UTGIVEN: 2014-08

  Omvårdnadens grunder - Perspektiv och förhållningssätt syftar till att belysa omvårdnad ur olika perspektiv, för att ge underlag till kritisk diskussion och utveckling av ett reflekterat förhållningssätt i omvårdnadsarbetet.

  Ett antagande är att omvårdnad inte entydigt kan definie[...]

  Jämför priser
  från 514.00 kr
 8. Omvårdnadens grunder : Ansvar och utveckling (Danskt band)

  av

  Anna Ehrenberg, Lars Wallin

  ISBN: 9789144083544 - UTGIVEN: 2014-08

  Omvårdnadens grunder - Ansvar och utveckling syftar till att belysa omvårdnadens roll i ett förändrings- och samhällsperspektiv, sjuksköterskans ansvar, liksom viktiga förutsättningar för utveckling av hälso- och sjukvården. Boken ger en bild av det aktuella kunskapsläget och utmaningar [...]

  Jämför priser
  från 514.00 kr
 9. Omvårdnadens grunder : Hälsa och ohälsa (Danskt band)

  av

  Anna-Karin Edberg, Helle Wijk

  ISBN: 9789144083551 - UTGIVEN: 2014-08

  Omvårdnadens grunder - Hälsa och ohälsa belyser omvårdnadens betydelse ur såväl ett salutogent och förebyggande, som ett behandlande och vårdande perspektiv. I boken har 33 svenska forskare bidragit med beskrivningar av det aktuella kunskapsläget utifrån sin egen, och andras, forskning ino[...]

  Jämför priser
  från 739.00 kr