Christina Ramberg - Bookify - Vi prisjämför böcker
Sökresultat för: Christina Ramberg
Visar Resultat (1-20)
Sortera Efter:
 1. Allmän avtalsrätt (Häftad)

  av

  Christina Ramberg, Jan Ramberg

  ISBN: 9789139205081 - UTGIVEN: 201001

  Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a.

  ? avtalsrättens huvudteorier

  ? avtals uppkomst och ingående

  ? ansvaret för culpa in contrahendo

  ? fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning)

  ? standarda[...]

  Jämför priser
  från 567.00 kr
 2. Avtalsrätten : en introduktion (Häftad)

  av

  Christina Ramberg, Jan Ramberg

  ISBN: 9789139205098 - UTGIVEN: 201012  Avtalsrätten ? En introduktion

  är en koncentrerad lärobok i allmän avtalsrätt som i första hand vänder sig till handelsrättstudenter på universitet och högskolor samt till personer med uppgift att sluta avtal i näringsverksamhet.

  Boken behandlar avtalsr�[...]

  Jämför priser
  från 211.00 kr
 3. Allmän avtalsrätt (Häftad)

  av

  Christina Ramberg, Jan Ramberg

  ISBN: 9789139206453 - UTGIVEN: 2014-01-21

  Denna bok behandlar avtalsrätten i vid bemärkelse och omfattar bl.a. ? avtalsrättens huvudteorier ? avtals uppkomst och ingående ? ansvaret för culpa in contrahendo ? fastställande av avtals innehåll (inklusive avtalstolkning) ? standardavtalsrätt ? betydelsen av ändrade förhållande[...]

  Jämför priser
  från 249.00 kr
 4. Jämför priser
  från 204.00 kr
 5. Internationella avtal : i teori och praktik (Häftad)

  av

  Carl Svernlöv, Viveca Bergstedt Sten, Stefan Bessman, Christina Ramberg, Tomas Rudenstam, Jacob Westin

  ISBN: 9789139112877 - UTGIVEN: 201302

  Den tilltagande internationaliseringen har markant förändrat de internationella marknaderna för varor och tjänster. Företag över hela världen genomför dagligen en stor mängd transaktioner med motparter i andra länder. Denna bok riktar sig till de jurister och affärsmän som arbetar med in[...]

  Jämför priser
  från 528.00 kr
 6. Aktieägaravtal i praktiken (Häftad)

  av

  Christina Ramberg

  ISBN: 9789139205975 - UTGIVEN: 201109

  Denna bok behandlar aktieägaravtal med utgångspunkt i avtalsrätten. Den ger praktisk vägledning för den som utformar aktieägaravtal och för den som är inblandad i tvister mellan aktieägaravtalsparter, t.ex. rörande

  ? olika typer av inlösen- och värderingsklausuler

  ?[...]

  Jämför priser
  från 375.00 kr
 7. IT Law for IT Professionals - an introduction (Häftad)

  av

  Cecilia Magnusson Sjöberg, Christine Kirchberger, Mikael Pawlo, Sanna Wolk, Christina Ramberg, Nicklas Lundblad, Anna Nordén, Erik Wennerström

  ISBN: 9789144037363 - UTGIVEN: 200501

  The information society calls for new legal solutions. Emergent technical infrastructures combined with globalisation of organisations are giving rise to numerous legal quandaries. Lawyers as well as those designing and maintaining the technology of the information society must be aware of the lega[...]

  Jämför priser
  från 336.00 kr
 8. Civilrätt (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147095278 - UTGIVEN: 201008

  En ny upplaga av Civilrätt finns ute nu med ISBN 9789147097425

  Boken CIVILRÄTT är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till, och översikt av, civilrätten.

  Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmä[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 9. Civilrätt (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147097425 - UTGIVEN: 201201

  Civilrätt är boken för dig som studerar ekonomi och juridik eller har ett intresse för området.

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till, och översikt av, civilrätten.

  Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civil[...]

  Jämför priser
  från 639.00 kr
 10. Civilrättspaket (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147097883 - UTGIVEN: 201201

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till, och översikt av, civilrätten.

  Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, immaterialrätt, fastighe[...]

  Jämför priser
  från 932.00 kr
 11. Civilrättspaket och Offentlig rätt paket (4 böcker): - Paket om 4 böcker (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147098736 - UTGIVEN: 201205

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till, och översikt av, civilrätten.

  Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, immaterialrätt, fastighe[...]

  Jämför priser
  från 1325.00 kr
 12. Civilrätt och Offentlig rätt: - Paket om 2 böcker (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147098743 - UTGIVEN: 201206

  Boken Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till, och översikt av, civilrätten.

  Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, immaterialrätt, fastighe[...]

  Jämför priser
  från 848.00 kr
 13. Civilrättspaket och Offentlig rätt paket (4 böcker): - Paket om 4 böcker (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147111718 - UTGIVEN: 2014-01-23

  Paket om 4 böcker omfattar Civilrätt och Offentlig rätt, jämte Övningsboken till Civilrätt samt Övningsboken till Offentlig rätt och ger tillsammans ett erbjudande av en samlad och översiktlig bild av svensk juridik anpassade efter kursbehoven hos juridis[...]

  Jämför priser
  från 1325.00 kr
 14. Civilrätt (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147114504 - UTGIVEN: 2014-01

  Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, immaterialrätt, fastighetsrätt, associat[...]

  Jämför priser
  från 636.00 kr
 15. Civilrättspaket (Häftad)

  av

  Anders Agell, Åke Malmström, Christina Ramberg, Tore Sigeman

  ISBN: 9789147114757 - UTGIVEN: 2014-01-25

  Civilrätt är en mer än 100-årig klassiker. Den ger en introduktion till och översikt av civilrätten. Efter en inledande översikt av rättsordningen, behandlas civilrätten under avdelningar för allmän förmögenhetsrätt och särskilda avtalstyper, immaterialrätt, fastighetsrätt, associat[...]

  Jämför priser
  från 932.00 kr
 16. Erfarenheter - som kan vara till nytta för doktorander i juridik (Inbunden)

  av

  Christina Ramberg

  ISBN: 9789172231894 - UTGIVEN: 2003-11-21

  Denna bok är av kåserande karaktär. Med utgångspunkt i anekdoter om författarens egna och kollegors dyrköpta erfarenheter behandlas olika konkreta och praktiska problem, t.ex. för vilken målgrupp man skriver, hur man tillämpar juridisk metod, fotnotsstrategier, samspelet med handledaren och[...]

  Jämför priser
  från 138.00 kr
 17. Makt : om Sveriges demokratiska underskott (Häftad)

  av

  Per T Ohlsson, Tommy Möller, Helena Wockelberg, Olof Petersson, Bo Pellnäs, Anne Ramberg, Christina Wainikka, Anders Johnson

  ISBN: 9789175666006 - UTGIVEN: 2006-08-25

  MAKT - OM SVERIGES DEMOKRATISKA UNDERSKOTT

  Nio yttersts kvalificerade skribenter diskuterar var sin aspekt på landets politiska system. Av deras bidrag framgår att svensk demokrati lider av maktkoncentration och slutenhet, att förvaltning och rättsväsende har politiserats och vissa m[...]

  Jämför priser
  från 209.00 kr