Peter Stray Jørgensen - Bookify - Vi prisjämför böcker
Sökresultat för: Peter Stray Jørgensen
Visar Resultat (1-18)
Sortera Efter:
 1. Notatteknik for studerende (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9788759308691 - UTGIVEN: 2001-01

  Notater er ikke bare notater - de er, og bør være, forskellige alt afhængig af hvilken situation man noterer i og alt afhængig af hvad notaterne skal bruges til.
  Notatteknik for studerende giver retningslinier for undervisningsnotater, læsenotater og opgavenotater. Formålet med hæftet er a[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 2. Talegaver (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9788759308707 - UTGIVEN: 2001

  Talegaver er en elementær vejledning i saglig og faglig mundtlig fremstilling for studerende. Hæftet handler om de studerendes forberedte oplæg i undervisningen, foredraget, sagsfremlæggelsen, det større diskussionsindlæg og eksamensforelæggelsen.[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 3. Formalia i opgaver på videregående uddannelser (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9788759308714 - UTGIVEN: 2006

  Formalia i opgaver giver en række praktiske retningslinier for hvordan studerende skriver serviceafsnit, udformer litteraturhenvisninger og -lister.

  - Serviceafsnit er f.eks. indholdsfortegnelse, indledning, noter, litteraturfortegnelse og bilag.

  - Layout og typografi er den m[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 4. Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9788759310731 - UTGIVEN: 2003

  Klart sprog i opgaver på videregående uddannelser hjælper den studerende til at skrive et funktionelt og effektivt sprog hvor det faglige indhold fremstår klart og utvetydigt.

  Klart sprog giver retningslinjer for hvordan studerende ved universiteterne og andre videregående uddannels[...]

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 5. Notatteknik for studerende på videregående uddannelser (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9788759318690 - UTGIVEN: 2014-01

  En god notatteknik er et effektivt studieredskab.

  Hæftet giver konkrete retningslinjer for undervisningsnotater, notater af det man læser, og notater til opgaver, både i form af traditionelle papirnotater, notater på computer og mindmaps.

  Gode notater er dem man kan bruge, når man[...]

  Jämför priser
  från 71.00 kr
 6. Synopsiseksamen og andre mundtlige eksamensformer med skriftligt materiale (Häftad)

  av

  Helle Hvass, Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9788759319093 - UTGIVEN: 2014-01

  Hæftet giver konkrete råd og vejledning for den type eksamener, der er en kombination af mundtligt og skriftligt, fx:
  ?synopsiseksamener
  ?mundtlig fremstilling af materiale, fx tekster, reklamer, statistiske data, projekter, undervisningsmateriale
  ?forsvar for hele opgaver og specialer

  Jämför priser
  från 0.00 kr
 7. University Teaching and Learning (Häftad)

  av

  Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Jens Dolin

  ISBN: 9788759319604 - UTGIVEN: 2015-01

  University Teaching and Learning is based on the notion that good teaching is focused on student learning. Therefore, the central topic of this book is learning activities, both in and between teaching sessions. The book includes experience- and research-based suggestions for how to plan, conduct, [...]

  Jämför priser
  från 666.00 kr
 8. Att skriva en bra uppsats (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen, Lotte Rienecker

  ISBN: 9789147087679 - UTGIVEN: 200809

  Detta är en mycket pedagogiskt strukturerad bok om hur man från idéstadiet till färdig rapport systematiskt arbetar sig framåt. Boken används även med fördel som ett uppslagsverk och är utmärkt att använda när man vid olika tillfällen fastnar i processen - antingen det är vid problemfo[...]

  Jämför priser
  från 370.00 kr
 9. Lästekniker och lässtrategier (Häftad)

  av

  Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9789147089130 - UTGIVEN: 200901

  Kan du läsa? Ja, frågan är inte så dum som den låter. Det är vanligt med svårigheter att läsa olika texter, speciellt i samband med studier då syftet med läsningen är annat än ren nöjesläsning. Den här boken ger riktlinjer för hur man mer medvetet och praktiskt kan planera, målinrik[...]

  Jämför priser
  från 182.00 kr
 10. Skriv en artikel (Häftad)

  av

  Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen, Morten Gandil

  ISBN: 9789147089475 - UTGIVEN: 200901

  Skriv en artikel är en handbok om artikelskrivande och riktar sig till såväl studerande som lärare. Boken belyser hela arbetsprocessen från idé till publicering. Den ger konstruktiva förslag och riktlinjer för hur man som akademiker kan skriva om sin forskning i:
  - Vetenskapliga artiklar[...]

  Jämför priser
  från 309.00 kr
 11. Klara dina studier! : handbok för studenter på universitet och högskolor (Häftad)

  av

  Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9789147095612 - UTGIVEN: 2012-01-05

  Detta är handboken för dig som nu tar steget från gymnasiet och vidare till universitet och högskola. Här får du en rad handfasta råd och tips som hjälper dig att komma igång med dina studier på rätt sätt. Men du får också [...]

  Jämför priser
  från 344.00 kr
 12. Att skriva en bra uppsats (Häftad)

  av

  Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen

  ISBN: 9789147111510 - UTGIVEN: 2014-05-31

  Att skriva en bra uppsats är en mycket välstrukturerad handbok i uppsatsskrivning, från idéstadiet till färdig uppsats. Boken är även utmärkt att använda som uppslagsbok när man vid olika tillfällen fastnar i processen - vare sig det handlar om problemformulering, litteratursökning, sjä[...]

  Jämför priser
  från 287.00 kr