Per Magnus Johansson - Bookify - Vi prisjämför böcker
Sökresultat för: Per Magnus Johansson
Visar Resultat (1-23)
Sortera Efter:
 1. 10 skäl att älska Freud (Danskt band)

  av

  Monica Anjefelt, Tomas Böhm, Maria Yassa, Agnes Mesterton, Iréne Matthis, Lisbeth Hellberg, Magnus Kihlbom, Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789127131323 - UTGIVEN: 201104

  10 skäl att älska Freud är en appell, ett manifest: för psykoanalysen, för Sigmund Freud och hans efterföljare. Det finns minst tio skäl att älska Freud: för hans humor, mod, viljan att rannsaka sig själv, öppenheten inför det som ansågs avvikande, förmågan att lyssna uppmärksamt, at[...]

  Jämför priser
  från 269.00 kr
 2. Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 30-31 (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Elisabeth Roudinesco, Johan Linton, Lars Schmidt, Jean Bassan, Håkan Liljeland, Philippe Sollers, Magnus Ljunggren

  ISBN: 9789197826426 - UTGIVEN: 201006

  Nummer 30-31 av Psykoanalytisk Tid/Skrift utkommer i juni 2010 och innehåller bland annat:

  * Mystiske Mozart av Philippe Sollers.

  * Ett svagt hjärta - tidigare till svenskan ej översatt novell av Fjodor Dostojevskij. Dostojevskijs författarskap kommenteras av Magnus[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr
 3. Personlighetspsykologi (Inbunden)

  av

  Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789127109797 - UTGIVEN: 200701

  Vad säger psykologin egentligen om människan som individ? Under ämnets relativt korta historia som vetenskap har flera olika teorier och tillämpningar vuxit fram teorier som både lånat idéer och tagit avstånd från varandra. I Personlighetspsykologi presenteras de läror som fått störst g[...]

  Jämför priser
  från 407.00 kr
 4. Psykopatologi (Inbunden)

  av

  Claudia Fahlke, Per Magnus Johansson, Sven G. Carlsson, Billy P.M. Larsson

  ISBN: 9789127119383 - UTGIVEN: 201201

  I Psykopatologi presenteras en aktuell och vetenskapligt förankrad kunskap om psykopatologi utifrån tre centrala psykologiska teorier: biologisk psykologi, kognitiv beteendeteori och psykoanalytisk/psykodynamisk teori.

  Varje teoris förhållningssätt till psykiska sjukdomars uppkomst o[...]

  Jämför priser
  från 415.00 kr
 5. Vetenskapsteori för psykologi och andra samhällsvetenskaper (e-bok)

  av

  Per Magnus Johansson, Jan Bärmark, Mats Alvesson

  ISBN: 9789144062822 - UTGIVEN: 201111

  Denna bok vänder sig till alla som är intresserade av vetenskapsteori, särskilt av de vetenskapsteoretiska grunderna för forskning inom psykologi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Boken presenterar olika perspektiv och svar på frågor som: Vad är kunskap? Hur kan man nå kunskap? Kan ma[...]

  Jämför priser
  från 253.00 kr
 6. Mannen som var förtjust i färsk hjärna och andra texter (Häftad)

  av

  Per Magnus Johansson, Sven-Eric Liedman, Ulf Karl Olov Nilsson, Mats Svensson, Håkan Liljeland, Ola Sigurdson, Cecilia Sjöholm, Björn Billing

  ISBN: 9789163714269 - UTGIVEN: 201210

  Denna volym presenterar ett urval av texter skrivna av föreläsare Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys engagerat i sin verksamhet.

  "Människan reduceras idag alltmer till en mätbar varelse som placeras i förutbestämda kategorier och förutbestämda behandlingsplaner. P[...]

  Jämför priser
  från 269.00 kr
 7. En psykoanalytikers väg / Le cheminement d'un psychanalyst (Häftad)

  av

  Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789163714276 - UTGIVEN: 2014-10

  Ett biografiskt samtal med psykoanalytikern Per Magnus Johansson.

  Parallelutgåva på svenska och franska.

  Ur Elisabeth Roudinescos förord:

  »På kvällen bjöd Jean-Jacques ut mig på krogen och meddelade att han hade förberett en överraskning åt mig vid morgondagens konfer[...]

  Jämför priser
  från 213.00 kr
 8. Freuds psykoanalys. Bd 4 : inblickar i psykiatrins och den psykodynamiska terapins historia i Göteborg 1945-2009 (Häftad)

  av

  Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789171732989 - UTGIVEN: 200909

  Detta är fjärde volymen av Per Magnus Johanssons verk om Freuds psykoanalys. Han behandlar hur psykoanalysen nådde en svensk publik och hur den förvaltades i vårt land. I denna del är det Göteborg som står i fokus. Den tid som belyses sträcker sig från slutet av andra världskriget fram ti[...]

  Jämför priser
  från 249.00 kr
 9. Jämför priser
  från 192.00 kr
 10. Nya tankar om kreativitet och flow (Danskt band)

  av

  Georg Klein, Alyson JK Bailes, Aaron Ciechanover, Ingemar Ernberg, Peter Jansson, Per Magnus Johansson, Bobil Jönsson, Thomas Kabdebo

  ISBN: 9789173374156 - UTGIVEN: 201210

  År 1990 utkom antologin Kreativitet och flow, som bestod av en samling essäer av författare och framstående forskare inom olika verksamhetsområden där de svarade på vad begreppet kreativitet och flow innebar för dem. Drygt tjugo år senare efterfrågas boken alltjämt. Vi tyckte därför att[...]

  Jämför priser
  från 229.00 kr
 11. Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 32-33 (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Nils Eriksson, Jan Ling, Sven-Eric Liedman, Cassirer Toni, Karlsohn Thomas, Cassirer Ernst, Aspelin Gunnar

  ISBN: 9789197826433 - UTGIVEN: 201009

  Detta nummer av Psykoanalytisk Tid/Skrift håller fokus på Göteborg. Olika aspekter av stadens historia och intellektuella liv skildras. Dess musikliv under 1700-talet belyses. Göteborgs bebyggelse och dess utveckling anlayseras. Flera texter berör filosofen Ernst Cassirer (1874-1945) och hans v[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr
 12. I kulturen : en vänbok till Per Magnus Johansson (Häftad)

  ISBN: 9789197826440 - UTGIVEN: 201009

  I kulturen. En vänbok till Per Magnus Johansson. Med bidrag av bland andra: Ingemar Nilsson, Sven-Eric Liedman, David Karlsson, Ragnar Strömberg, Edda Manga, Claes Caldenby, Magnus Ljunggren, Thomas Karlsohn, Ulf Karl Olov Nilsson, Sven-Olov Wallenstein, Johan Linton, Claes Ekenstam, Claudia Fahlk[...]

  Jämför priser
  från 301.00 kr
 13. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Michel Foucault, Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Karl Popper, Mats Leffler, Johan Linton, Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789197826457 - UTGIVEN: 201106

  Nr 34-35 av Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (f d Psykoanalytisk Tid/Skrift) innehåller bland annat texter kring Michel Foucaults doktorsavhandling och första stora verk, Vansinne och oförnuft - Vansinnets historia under den klassiska epoken, som gavs ut 1961 efter att[...]

  Jämför priser
  från 217.00 kr
 14. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Gert Wingårdh, Johan Linton, Sven-Eric Liedman, Jan Christensen, Astrid von Rosen, Edda Manga, Tomas Forser

  ISBN: 9789197826464 - UTGIVEN: 201108

  Nummer 36-37 av Arche har samlat ett antal texter om Göteborg. Längre block som utgår från två i Göteborg verksamma och betydelsefulla arkitekter från olika epoker - Gert Wingårdh i vår tid och Hans Hedlund från sekelskiftet 1900 - inramar ett antal texter som från både historiska och sa[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr
 15. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Michel Foucault, Johan Linton, Henri F. Ellenberger, Edward W. Said, Mats Leffler, Thomas Karlsohn, Ulf Karl Olov Nilsson

  ISBN: 9789197826471 - UTGIVEN: 201204

  Detta nummer av Arche, 2012:38-39, utgör delvis en fortsättning på det tema kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961) som inleddes i nummer 2011:34-35. Tonvikten ligger denna gång mer på Foucaults betydelse för diskussionen om psykiatrin än[...]

  Jämför priser
  från 217.00 kr
 16. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789197826488 - UTGIVEN: 201209

  Arche nr 40-41 innehåller texter av bland andra Katarina Frostenson, Per Magnus Johansson, Carl E Schorske, Hans-Georg Gadamer, Johan Linton[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr
 17. Mellan kontroll och tillit. Om gripbara värden och ogripbara. Kristen humanism 2011. (Häftad)

  av

  Dag Hareide, Helena Granström, Bengt Gustafsson, Anders Duus, Kerstin Dillmar, Helen Sverkel, Joakim Molander, Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789197868327 - UTGIVEN: 201112

  2011 års bok från Kristen humanism är som vanligt en antologi med bokrecensioner och artiklar som spänner över ämnen som naturvetenskap, samhällsvetenskap, teologi, historia, medicin, psykologi, humaniora m.m.

  Boken innehåller ett tiotal artiklar och ett tjugotal fotografier tagna[...]

  Jämför priser
  från 199.00 kr
 18. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 44-45 (Tidskrift)

  av

  Håkan Möller, Johan Linton, Ulf Karl Olov Nilsson, Per Magnus Johansson

  ISBN: 9789198026559 - UTGIVEN: 2013-09

  I detta dubbelnummer av Arche ingår ett antal essäer kring temat barnet i litteraturen och idéhistorien.[...]

  Jämför priser
  från 229.00 kr
 19. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora, kultur Nr 46-47 (Tidskrift)

  av

  Göran Sonnevi, Per Magnus Johansson, Johan Linton

  ISBN: 9789198026566 - UTGIVEN: 2014-05

  Arche nr 46-47 innehåller texter om det psykiska lidandets plats hos individen, i familjen, i samhället och inom den psykiatriska vården. Bland författarna finns medeltidshistorikern Ernst Kantorowicz, psykoanalytikerna Pierre Legendre och Paul Federn, arkitekterna Claes Caldenby och Johan Linto[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr
 20. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 48-49 (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Philippe Sollers, Johan Linton, Gert Wingårdh, Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789198026573 - UTGIVEN: 2014-09

  Arche nr 48-49 innehåller bland annat Philippe Sollers roman "Medium" som utspelas i Venedig, texter om mördarens psykologi, samt texter om universitetets utsatta situation.[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr