Karlsohn Thomas - Bookify - Vi prisjämför böcker
Sökresultat för: Karlsohn Thomas
Visar Resultat (1-9)
Sortera Efter:
 1. Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 32-33 (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Nils Eriksson, Jan Ling, Sven-Eric Liedman, Cassirer Toni, Karlsohn Thomas, Cassirer Ernst, Aspelin Gunnar

  ISBN: 9789197826433 - UTGIVEN: 201009

  Detta nummer av Psykoanalytisk Tid/Skrift håller fokus på Göteborg. Olika aspekter av stadens historia och intellektuella liv skildras. Dess musikliv under 1700-talet belyses. Göteborgs bebyggelse och dess utveckling anlayseras. Flera texter berör filosofen Ernst Cassirer (1874-1945) och hans v[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr
 2. Originalitetens former. Essäer om bildning och universitet (Inbunden)

  av

  Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789171733825 - UTGIVEN: 201209

  Det akademiska livet har förvandlats. Politiska beslut och administrativa reformer har förändrat villkoren för både forskning och undervisning. Såväl i Sverige som internationellt har meningsutbytet om effekterna av dessa processer varit omfattande. Är det moderna universitetet så som vi ha[...]

  Jämför priser
  från 222.00 kr
 3. Teknik - Retorik - Kritik : om IT-bubblan och datoriseringen av den svenska skolan (Inbunden)

  av

  Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789173312479 - UTGIVEN: 200908

  Här skildras den svenska IT-bubblan och dess inverkan på skolan ur ett idéhistoriskt perspektiv. Med IT-bubblan avses den teknikspridning, idébildning och häftiga ekonomiska utveckling som präglade Sverige under 1990-talets andra hälft. Starkt laddade IT-positiva idéer vann hegemoni i stora [...]

  Jämför priser
  från 212.00 kr
 4. Kanon ifrågasatt : kanoniseringsprocesser och makten över vetandet (Danskt band)

  av

  Katarina Leppänen, Mikela Lundahl, Gro Hanne Aas, Klas Grinell, Claes Ekenstam, Sarah Hutton, Thomas Karlsohn, Cecilia Rosengren

  ISBN: 9789178447619 - UTGIVEN: 200901

  Kanons vara eller icke vara har debatterats från olika perspektiv under de senaste åren. I boken Kanon ifrågasatt diskuteras kanon som företeelse: Är den alls nödvändig eller gör den trots allt mer nytta än skada? Boken behandlar också tänkare och traditioner som tidigare inte beretts pla[...]

  Jämför priser
  från 188.00 kr
 5. Passage mellan medier - Vilém Flusser, datorn och skriften (Häftad)

  av

  Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789185359035 - UTGIVEN: 200604

  "Boken är död, länge leve datorn!"

  Filosofen Vilém Flusser (1920-1991) stod länge vid frontlinjen i debatten om den nya informationstekniken. Flusser proklamerade skriftkulturens död och uppkomsten av ett nytt bildsamhälle där datorn dominerar.

  Passage mellan medier är[...]

  Jämför priser
  från 147.00 kr
 6. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Michel Foucault, Jacques Derrida, Hans-Georg Gadamer, Karl Popper, Mats Leffler, Johan Linton, Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789197826457 - UTGIVEN: 201106

  Nr 34-35 av Arche - tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (f d Psykoanalytisk Tid/Skrift) innehåller bland annat texter kring Michel Foucaults doktorsavhandling och första stora verk, Vansinne och oförnuft - Vansinnets historia under den klassiska epoken, som gavs ut 1961 efter att[...]

  Jämför priser
  från 217.00 kr
 7. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Michel Foucault, Johan Linton, Henri F. Ellenberger, Edward W. Said, Mats Leffler, Thomas Karlsohn, Ulf Karl Olov Nilsson

  ISBN: 9789197826471 - UTGIVEN: 201204

  Detta nummer av Arche, 2012:38-39, utgör delvis en fortsättning på det tema kring Michel Foucaults doktorsavhandling Vansinnets historia under den klassiska epoken (1961) som inleddes i nummer 2011:34-35. Tonvikten ligger denna gång mer på Foucaults betydelse för diskussionen om psykiatrin än[...]

  Jämför priser
  från 217.00 kr
 8. Arche : tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur Nr 48-49 (Tidskrift)

  av

  Per Magnus Johansson, Philippe Sollers, Johan Linton, Gert Wingårdh, Thomas Karlsohn

  ISBN: 9789198026573 - UTGIVEN: 2014-09

  Arche nr 48-49 innehåller bland annat Philippe Sollers roman "Medium" som utspelas i Venedig, texter om mördarens psykologi, samt texter om universitetets utsatta situation.[...]

  Jämför priser
  från 214.00 kr