Jonas Stier - Bookify - Vi prisjämför böcker
Sökresultat för: Jonas Stier
Visar Resultat (1-11)
Sortera Efter:
 1. Citizenship Education (Häftad)

  av

  Margareta Sandström Kjellin, Jonas Stier

  ISBN: 9789140656094 - UTGIVEN: 200805  Swedish schools today are subject to enormous global and multi-cultural influences. Teachers and pupils interact daily with people who have other cultural affiliations. Issues such as democracy, equality, solidarity, and sustainable development have come to the fore in the education deba[...]

  Jämför priser
  från 259.00 kr
 2. Identitet : Människans gåtfulla porträtt (Häftad)

  av

  Jonas Stier

  ISBN: 9789144015408 - UTGIVEN: 200311

  Begreppet identitet används numera flitigt inom samhällsvetenskapen. Ändå förblir det både oklart och mångtydigt.

  På ett levande sätt blottlägger och problematiserar "Identitet - människans gåtfulla porträtt" den mänskliga identitetens anatomi. Med hjälp av liknelser, samh[...]

  Jämför priser
  från 228.00 kr
 3. Högskolan bortom Bologna : internationaliseringen av högre utbildning (Häftad)

  av

  Jonas Stier

  ISBN: 9789144036892 - UTGIVEN: 200701

  Det globala samhällets kompetensbehov har förändrat svensk högskola. Utifrån en historisk återblick och med hänsyn till Bolognadeklarationen belyser Jonas Stier insiktsfullt och lättfattligt akademins internationalisering - med fokus på utlandsstudier, läraren samt utbildningens utformning[...]

  Jämför priser
  från 179.00 kr
 4. Kulturmöten : en introduktion till interkulturella studier (Häftad)

  av

  Jonas Stier

  ISBN: 9789144054254 - UTGIVEN: 200901

  Mänsklighetens historia är i många avseenden en kulturmötenas historia. Inte sällan har kulturmöten orsakat mellanmänskliga missförstånd och konflikter - men även fungerat som en outsinlig källa till samhällelig utveckling och relations-skapande. Kulturmöten - En introduktion till inter[...]

  Jämför priser
  från 272.00 kr
 5. Interkulturellt samspel i skolan (Häftad)

  av

  Jonas Stier, Margareta Sandström Kjellin

  ISBN: 9789144055930 - UTGIVEN: 200904

  "Interkulturellt samspel i skolan är en angelägen bok som belyser den undervisningssituation som verksamma och blivande lärare ställs inför. Den lärarkompetens som krävs, förutsätter att läraren kan ifrågasätta sina egna kulturella värderingar.

  Bokens författare förklarar [...]

  Jämför priser
  från 235.00 kr
 6. (Van)modernitet och identitet (Häftad)

  av

  Jonas Stier

  ISBN: 9789144059013 - UTGIVEN: 201206

  En tilltagande globalisering, konsumtion och individualism har de senaste decennierna dramatiskt förändrat det sociala landskapet. Denna förändring syns i dominansen av bestämda logiker samt i en teknifiering och mediefiering av våra liv. Därtill finns idag en aldrig tidigare skådad upptagen[...]

  Jämför priser
  från 208.00 kr
 7. Högskolan bortom Bologna

  av

  Jonas Stier

  ISBN: 9789144063645 - UTGIVEN: 1900-01-01

  Jämför priser
  från 100.00 kr
 8. Kritiska händelser för lärande i förskolan (Häftad)

  av

  Inge Johansson, Anette Sandberg, Margareta Sandström, Jonas Stier, Marja-Terttu Tryggvason

  ISBN: 9789144071978 - UTGIVEN: 201201

  Boken handlar om både barns och förskollärares lärande och hur de tillsammans men också var för sig upplever och förstår kritiska händelser för lärande i den pedagogiska vardagen. De temaområden som behandlas är lärande, delaktighet, kunskapsutveckling, språkutveckling, interkulturell[...]

  Jämför priser
  från 201.00 kr
 9. Inkludering : möjligheter och utmaningar (Häftad)

  av

  Margareta Sandström, Jonas Stier, Lena Nilsson

  ISBN: 9789144102498 - UTGIVEN: 2014-05

  I skolans värld är numera begreppet inkludering, liksom demokratiska värden och social rättvisa, i det närmaste oantastliga målsättningar. Likväl är det inte oproblematiskt att förverkliga dessa målsättningar i stora heterogena barn- och elevgrupper. I Inkludering - utmaningar och möjli[...]

  Jämför priser
  från 349.00 kr
 10. Kändisskap och statuspassager : idrottslig identitet i upplevelseindustrins tjänst (Häftad)

  av

  Stier, Jonas

  ISBN: 9789144056043 - UTGIVEN: 2009-07-30

  För en hel generation var Björn Borg sinnebilden för den framgångsrike och världsberömde tennishjälten, särskilt i det ögonblick han lyfte bucklan efter att ha vunnit sin första Wimbledon-titel. "Kändisskap och statuspassager" handlar om att bli stjärna, men också om att lämna livet so[...]

  Jämför priser
  från 219.00 kr